XXIII REGIONALNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI OLIMPIAD SPECJALNYCH

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krasnymstawie odbyły się koszykarskie zawody Olimpiad Specjalnych. W XXIII Regionalnym Turnieju Piłki Koszykowej uczestniczyło 120 zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego. Do Krasnegostawu przyjechało 13 drużyn, które rozgrywały swoje mecze w pięciu kategoriach sprawnościowych i wiekowych.  Ideą imprezy była nie tyle rywalizacja, co możliwość przeżycia sukcesu.

Dnia 30 listopada 2016 roku spotkały się szkolne drużyny koszykarskie z: Kębła, Lublina, Zalutynia, Załucza, Oblęcina, Hrubieszowa, Zamościa, Krasnegostawu. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała pani dyrektor ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie. Na sali sportowej zabrzmiał hymn Olimpiad Specjalnych oraz przysięga. Po ceremonii otwarcia, zawodnicy wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Organizatorami zawodów była Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Corner” działająca przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie prowadzona przez nauczycieli: Agnieszkę Fiszer, Arkadiusza Mazurka, Pawła Czystowskiego. Imprezę wspierali: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie oraz Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska – lubelskie – oddział regionalny w Olbięcinie. Sportowa rywalizacja zakończyła się następującymi osiągnięciami:

Grupa I zunifikowana– I m- Gimnazjum Nr 15 w Lublinie, II m- II LO w Krasnymstawie,
III m – ZSP Nr 2 w Krasnymstawie

Grupa II– dziewczęta- I m- SOSW Olbięcin I, II m- PZSW Hrubieszów, III m -SOSW Załucze

Grupa III– chłopcy- I m- SOSW Olbięcin II, II m- SOSW Zalutyń, III m- SOSW Kębło

Grupa  IV– chłopcy- I m- SOSW Krasnystaw I, II m- SOSW Kraśnik, III m- SOSW Zamość

Grupa V– chłopcy- I m- SOSW Krasnystaw II, II m- DPS Krasnystaw.

W przerwie zmagań koszykarskich uczniowie oraz panie prowadzące zajęcia kulinarne zorganizowały obiad oraz słodki poczęstunek.
Wszyscy sportowcy walczyli godnie i zgodnie z zasadami fair play. Nie było przegranych – wszyscy zwyciężyli. Zawodnicy zasługują na szacunek, uznanie i podziw. Gratulujemy sprawnej organizacji i wysokiego poziomu rozgrywek sportowych.
Mamy nadzieję, iż Regionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych w przyszłości będzie cieszył się zaangażowaniem uczestników i entuzjazmem widzów.