• NAUCZANIE ZDALNE OD 30.11.2020 do 06.12.2020. ZARZĄDZENIE.

JAK USZYĆ MASECZKĘ? FILM INSTRUKTAŻOWY

REHABILITACJA

HIPOTERAPIA

TERAPIA RĘKI

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

WORECZKI SENSORYCZNE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie  realizowana jest innowacja „Guzik z pętelką-sensoryczne zabawki", adresatami projektu są uczniowie klas PDP oraz grupa uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych „Moja pasja-szyję i dziergam". Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Żurek i Joanny Brześcińskiej wykonali woreczki sensoryczne, które będą przeznaczone do zabaw, ćwiczeń korekcyjnych, integracyjnych oraz terapeutycznych.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Ważna informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

Foto: Andrzej Staroń

 

WYSTĘP NIESPODZIANKA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie.

W skład placówki wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3.
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
  • Internat.

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych,
terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności
biorąc udział w pozalekcyjnych kołach zainteresowań
( zespół taneczny, zespół wokalny, koło ekologiczne, zajęcia sportowe, plastyczne i in.)