UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020
przerwa w nauce z racji Świąt Wielkanocnych
trwa od 9 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku.
W tym czasie dzieci i młodzież powinny pozostać w domu.
 

Dyrektor Ośrodka
Piotr Gontarz

Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie Państwa
i pracowników szkoły, proszę o załatwianie spraw
w formie telefonicznej (nr tel. 82-576-23-08),  korespondencji elektronicznej
(soswkrasnystaw@poczta.onet.pl)
lub w formie tradycyjnej korespondencji.

 

  • KUCHARZE GOTUJĄ W DOMU

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE

REHABILITACJA

HIPOTERAPIA

TERAPIA RĘKI

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

WORECZKI SENSORYCZNE

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie  realizowana jest innowacja „Guzik z pętelką-sensoryczne zabawki", adresatami projektu są uczniowie klas PDP oraz grupa uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych „Moja pasja-szyję i dziergam". Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Żurek i Joanny Brześcińskiej wykonali woreczki sensoryczne, które będą przeznaczone do zabaw, ćwiczeń korekcyjnych, integracyjnych oraz terapeutycznych.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

UWAGA ! KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Ważna informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

Foto: Andrzej Staroń

 

WYSTĘP NIESPODZIANKA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie.

W skład placówki wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3.
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
  • Internat.

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych,
terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności
biorąc udział w pozalekcyjnych kołach zainteresowań
( zespół taneczny, zespół wokalny, koło ekologiczne, zajęcia sportowe, plastyczne i in.)