RODO

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie został powołany Inspektor Ochrony Danych - Pani Aleksandra Jarocka.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZESŁANKA UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZESŁANKA PRZEPIS PRAWA

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZESŁANKA ZGODA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY