RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z panią Ewą Górną Inspektorem Ochrony Danych w SOSW w Krasnymstawie, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZESŁANKA UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZESŁANKA PRZEPIS PRAWA

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZESŁANKA ZGODA