INFORMACJE DYREKTORA OŚRODKA

ROK SZKOLNY 2023/2024

15.02.2024r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2024

DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 14 LUTEGO 2024 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO –WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

29.05.2023r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2023
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 29 MAJA 2023 R. W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE, W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI PRACAMI REMONTOWO-BUDOWLANYMI NA JEGO TERENIE.

ROK SZKOLNY 2021/2022         

30.06. 2022r.

DYREKTOR SOSW KRASNYSTAW PRZEDSTAWIA OBOWIĄZUJĄCY SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

26.01.2022r.

ZARZĄDZANIE ZDALNE NR 2/2022 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA ZAJĘĆ W SPECJALNY OŚRODKU SZKOLNO–WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE, W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID -19

17.12.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 17.12.2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA OD DNIA 20 GRUDNIA 2021 R.DO DNIA 9 STYCZNIA 2022 R.

03.12.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 3 GRUDNIA 2021R. W SPRAWIE USTALENIA DNIA WOLNEGO ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SOSW W KRASNYMSTAWIE

16.11.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 16 LISTOPADA 2021R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH W KLASIE PIERWSZEJ PDS SZKOŁY PRZYSPOSABIAJACEJ DO PRACY

25.10.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ
W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWWCZYCH
I OPIEKUŃCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY, DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY, DLA KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJACEJ DO PRACY

ROK SZKOLNY 2020/2021

07.06.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 7 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W PLANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

01.05.2021r.

ZARZĄDZENIE ZDALNE NR 27/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO– WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE, W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID -19

26.04.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

19.04.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH ZA ŚWIĘTA PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SOSW W KRASNYMSTAWIE

ZARZĄDZENIE NUMER 24/2020/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 19 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

04.02.2021r.
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SOSW W KRASNYMSTAWIE W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKONYM 2020/2021

13.01.2021r.
WZNOWIENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 18.01.2021ROKU

04.12.2020r.

ZARZĄDZENIE ZDALNE NR 37/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYSMSTAWIE Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 ROKU

03.12.2020r.

ZARZĄDZENIE ZDALNE NR 36/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 3 GRUDNIA 2020 ROKU

27.11.2020r.

ZARZĄDZENIE ZDALNE NR 35/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z 27 LISTOPADA 2020R. W SPRAWIE: NAUCZANIA ZDALNEGO OD 30.11.2020 DO 06.12.2020 R. W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE

08.11.2020r.

ZARZĄDZENIE ZDALNE NR 34/2020 DYREKTORA SOSW W KRASNYMSTAWIE Z 9 LISTOPADA 2020R W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA W SOSW W KRASNYMSTAWIE

06.11.2020r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZUCIELI DLA UCZNIÓW KLASY VIII

06.11.2020r.

PRACA ZDALNA DLA UCZNIÓW KLAS OD 9 DO 29 LISTOPADA 2020R.

26.10.2020r.

ZARZĄDZENIE ZDALNE NR 33/2020 DYREKTORA SOSW W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA. PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SOSW W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W PRZYPADKU REALIZACJI ZAJĘĆ W FORMIE HYBRYDOWEJ (MIESZANEJ) LUB ZDALNEJ

24.10.2020 r.
Nauczanie zdalne od 26.10.2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich niemałe  wyzwanie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie wdrożył jedno
z najbezpieczniejszych narzędzi do pracy i nauki zdalnej – Platformę G Suite dla Szkół i Uczelni. Jest to rozwiązanie z obszaru nowych technologii, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania, które pozwala w sprawny sposób realizować podstawę programową.

Należy mieć na uwadze, że zdalne nauczanie to nie tylko bezpieczeństwo
w obszarze zdrowia fizycznego uczniów i nauczycieli, ale również dbanie od strony prawnej o  wizerunek osób prowadzących zajęcia zdalnie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w załączniku przedstawia pismo Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego o środkach ochrony prawnej, które należy przedsięwziąć w przypadku naruszenia bezpieczeństwa dobrego wizerunku nauczyciela.

ZAŁĄCZNIK – Pismo Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego o środkach ochrony prawnej w przypadku naruszenia bezpieczeństwa dobrego wizerunku nauczyciela.

Dyrektor SOSW
Piotr Gontarz

ROK SZKOLNY 2019/2020

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SOSW W KRASNYMSTAWIE

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.Szanowni Państwo,
do 26 czerwca br. przedłużone jest kształcenie na odległość w ośrodku.

W rozporządzeniu MEN podano że, 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.
Nowelizacja Rozporządzenia MEN

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zmianą harmonogramu egzaminu ósmoklasisty ustaloną przez dyrektora CKE dnia 24 kwietnia 2020r. dodatkowe dni wolne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  16 – 17 – 18 czerwca 2020r.
Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

KONSULTACJE UCZNIA Z NAUCZYCIELAMI. ZASADY ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI POBYTU UCZNIÓW KLAS I-III NA ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OD DNIA 18 MAJA 2020 ROKU ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SOSW W KRASNYMSTAWIE

Komunikat Dyrektora SOSW w Krasnymstawie w sprawie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Ośrodka.

Od 18 maja 2020 r. przywracamy w Ośrodku możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 25 maja 2020 r. przywracamy w Ośrodku możliwość, za zgodą rodziców, uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III oraz zajęć świetlicowych. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Przypominam wychowawcom klas i oddziałów o kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich wychowanków i zebranie deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach, zgodnie z przydziałem na II okres nauczania roku szkolnego 2019/2020.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży, poza już uzgodnionymi, proszę kierować do sekretariatu Ośrodka.

Jednocześnie informuję, że internat nadal pozostaje zamknięty do wydania kolejnych decyzji przez władze oświatowe.

Od dnia 25 maja br. również uczniowie klasy ósmej będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty po wcześniejszym zgłoszeniu chęci spotkania.

Od 1 czerwca br.: organizacja również konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół prowadzonych przez nasz Ośrodek.

Dyrekcja Ośrodka prosi wszystkich, o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi, które są niezbędne do prowadzenia z uczniami zajęć.

Zajęcia te muszą być prowadzone przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji. Nadal w przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka należy kontynuować pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Piotr Gontarz Dyrektor SOSW w Krasnymstawie

Szanowni Państwo , Rodzice i Nauczyciele

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkoły. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą w bezpieczny sposób przygotować się do pracy.

Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami, a także udostępnienie tej informacji zainteresowanym rodzicom i uczniom.

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Dyerktor
Piotr Gontarz

ZAMKNIĘCIE SZKÓŁ PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020

STRATEGIA KSZTAŁCENIA WYPRZEDZAJĄCEGO

Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

29 kwietnia 2020r. – zebrania ogólne zorganizowane zdalnie przez wychowawców dla rodziców uczniów poszczególnych klas. Temat: omówienie pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w II semestrze.

WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – REKOMENDACJE MEN

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA 2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

REKOMENDOWANE PRZEZ MEN MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ

INFORMACJE DYREKTORA ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO – RODZICE I UCZNIOWIE

KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA- PORADNIK UODO DLA SZKÓŁ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status