AKTYWNA TABLICA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, 
na mocy umowy zawartej w dniu 17.08.2023r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego
a Powiatem Krasnostawskim.

Dofinansowanie: 35 000, 00 zł

Całkowita wartość: 43 750, 00 zł

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania
w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod terapeutycznych, specjalistycznych narzędzi i oprogramowania TIK.

Szczegółowe cele programu:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,
  • wyposażenie szkoły w sprzęt do diagnozy, terapii zaburzeń przetwarzania słuchowo-wzrokowego, motoryki oraz treningu lateralnego,
  • wspomaganie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie zestawów pomocy dydaktycznych SPE ze specjalistycznym oprogramowaniem TIK.

Koordynatorkami projektu są:

  • p. Małgorzata Stafijowska
  • p. Renata Dziurian
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status