BĄDŹ PRZYJECIELEM ZWIERZĄT. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

Szkolny konkurs fotograficzny „Bądź przyjacielem zwierząt” został rozstrzygnięty. W poniższej prezentacji multimedialnej prezentujemy zwycięzców ze swoimi pupilami. BĄDŹ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy i upominki. Dziękujemy za zaangażowanie i  udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom!!! Organizatorzy: Ewa Kostrzanowska Joanna Brześcińska Edyta Żebrowska

Czytaj dalej

INFORMACJA DYREKTORA SOSW W KRASNYMSTAWIE

Nowe zasady funkcjonowanie szkoły (nauczanie zdalne) obowiązują od 26.10 – 08.11.2020r. 1. Uczniowie wszystkich klas IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz Przysposabiającej do Pracy przechodzą na naukę zdalną. Internat pracuje stacjonarnie dla klas I-III. 2. Wszystkie klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian. 3. Od poniedziałku, 26.10.2020 roku, zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem. Lekcje będą się odbywały z wykorzystaniem platformy G Suite. Komunikatorem będzie również e-dziennik Vulcan. 4. Uczniowie klas szkoły branżowej I stopnia, zajęcia praktyczne odbywać będą przez ww. okres w formie zdalnej. Dyrektor OśrodkaPiotr Gontarz

Czytaj dalej

PRZESTRZEGAJMY PROCEDUR! BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Przestrzegajmy procedur! W związku ze wzrostem zagrożenia COVID-19 rezygnujemy z dzwonków. Nauczyciele sami będą wyznaczać uczniom przerwy na odpoczynek, posiłki, toaletę o różnych godzinach. W czasie przerwy na korytarzu może przebywać jednorazowo tylko jedna klasa. Podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze) uczniowie zakładają maseczki. Przypominamy, że maseczki są obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Utrzymujemy ograniczenie klasy do jednej wyznaczonej sali. Konieczna jest częsta dezynfekcja i wietrzenie. Przestrzegajmy procedur. Zobowiązuję wszystkich do stosowania i przypominania procedur, sprawdzania, czy uczniowie przestrzegają reżimu sanitarnego. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo, informujemy, że na mocy art. 74. Karty Nauczyciela, 14.10.2020 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

BĄDŹ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT – SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

UWAGA!!! OGŁASZAMY SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE ZE SWOIM ZWIERZAKIEM   Przypominamy, że październik oficjalnie ogłoszony jest miesiącem DOBROCI DLA ZWIERZĄT! 4 X obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt, co nie znaczy, że w pozostałe dni nie należy się nimi opiekować. Bądźmy dobrzy dla zwierząt i troszczmy się o nie każdego dnia.  Zrób  i prześlij zdjęcie ze swoim pupilem do 15 X. Najciekawsze i najzabawniejsze zdjęcia zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na fb i szkolnej stronie internetowej . Zdjęcia można przesyłać na adresy mailowe: ewa.kostrzanowskasosw@gmail.com edyta.zebrowskasosw@gmail.com joanna.brzescinska@gmail.com Zapraszamy do udziału w konkursie.  

Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – „SPRZĄTAMY SWÓJ KAWAŁEK POLSKI”

W poniedziałek 28 września 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Sprzątamy swój kawałek Polski”. Celem konkursu było promowanie niezaśmiecania oraz inspirowanie do działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Autorami zdjęć byli głównie uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej oraz przysposabiających do pracy. Biorąc udział w konkursie uczniowie poznawali piękno najbliższej okolicy, uczyli się szacunku do otaczającej przyrody oraz kształtowali postawy proekologiczne. Serdeczne podziękowania dla rodziców i opiekunów za zaangażowanie i zdjęcia. Zdjęcia nagrodzone: I miejsce – Przemysław Domański kl. I pdp A Wyróżnienia: Jakub Stolarski kl. II – III aaS Piotr Stolarski kl. II – III aaS Klaudia Kopiel kl. III pdp Agata Sapko kl. I pdp A

Czytaj dalej