INTERNAT

Internat stanowi integralną część szkoły, którego nadrzędnym celem jest uczenie samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, umiejętności współżycia w zespole, organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi. Internat zabezpiecza potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego.

Internat zapewnia całodobową opiekę wychowankom od poniedziałku do piątku. Pobyt podopiecznych jest bezpłatny, rodzice lub opiekunowie prawni pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W internacie jest możliwość zakwaterowania 40 podopiecznych.


Organizacja internatu:

Kierownik do spraw opiekuńczo- wychowawczych: mgr Ewelina Fornal

GUPA I

Wychowawcy: mgr Justyna- Jawor Bodio, mgr Izabela Kowalczyk

Grupa liczy 15 wychowanków, są to uczniowie klas podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim .


GRUPA II

Wychowawcy: mgr Emilia Kamińska, mgr Radosław Iwańczuk

Grupa liczy 15 wychowanków, są to uczniowie klas gimnazjalnych oraz zawodowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.


Grupa III

Wychowawcy: mgr Karolina Micewicz, mgr Ewelina Fornal

Grupa liczy 6 wychowanków, są to uczniowie klas podstawowych, gimnazjum oraz pdp z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.


KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

  • koło gastronomiczne p. Emilia Kamińska
  • koło fotograficzne p. Karolina Micewicz
  • kołodecoupagep.Justyna-JaworBodio
  • koło informatyczne p. Radosław Iwańczuk
  •  koło plastyczne p. Izabela Kowalczyk
  • koło artystyczno- teatralne p. Ewelina Fornal

Warto nadmienić, że w internacie prowadzone są zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE. Sesje cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Kształtują pozytywne relacje z otoczeniem, partnerami w zabawie. Zajęcia umożliwiają rozwój własnej inwencji i spontaniczności.

Realizujemy program „FILMOTEKA SZKOLNA”– zorganizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie. Celem programu jest trwałe włączenie wiedzy o filmie do procesu edukacji i wychowania. Edukacja filmowa ma za zadanie przygotować młodzież do świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową.