INTERNAT

Internat stanowi integralną część szkoły, którego nadrzędnym celem jest uczenie samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, umiejętności współżycia w zespole, organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi. Internat zabezpiecza potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego.

Internat zapewnia całodobową opiekę wychowankom od poniedziałku do piątku. Pobyt podopiecznych jest bezpłatny, rodzice lub opiekunowie prawni pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W internacie jest możliwość zakwaterowania 40 podopiecznych.

Organizacja pracy Internatu

kierownik internatu mgr Ewelina Fornal – grupa III

Jan Janowski – grupa I

Elżbieta Bielak – grupa I

Magdalena Spalony – grupa II

Radosław Iwańczuk – grupa II

Karolina Micewicz – grupa III

Izabela Kowalczyk – grupa I, II, III

Warto nadmienić, że w internacie prowadzone są zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE. Sesje cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Kształtują pozytywne relacje z otoczeniem, partnerami w zabawie. Zajęcia umożliwiają rozwój własnej inwencji i spontaniczności.

Realizujemy program „FILMOTEKA SZKOLNA”– zorganizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie. Celem programu jest trwałe włączenie wiedzy o filmie do procesu edukacji i wychowania. Edukacja filmowa ma za zadanie przygotować młodzież do świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową.