WYCIECZKA DO KRASNOBRODU

zwiedzanie: Jurajskiego Parku Dinozaurów, Kapliczki na wodzie, spacer edukacyjny po Roztoczu   W dniu 15 września 2021r uczniowie naszej placówki uczestniczyli w wycieczce do Krasnobrodu. Zwiedzaliśmy: Jurajski Park Dinozaurów, Kapliczkę na wodzie oraz miasteczko Krasnobród. Wycieczki są jedną z form pracy dydaktyczno–wychowawczej naszego Ośrodka, umożliwiającą naszym dzieciom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego oraz naszego regionu. Nie  traktujemy jej jednak jako celu samego w sobie, ale jako jedną z  form, stwarzającą warunki do przeprowadzenia obserwacji, do zetknięcia uczniów z rzeczywistością, do gromadzenia spostrzeżeń, które stanowią podstawę analizy, syntezy, porównania i klasyfikowania, uogólnień, tworzenia pojęć, wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności. Poznając naturalne okazy w ich  środowisku uczniowie rozwijają także swoją mowę. Konieczność stosowania wycieczek jako metodę pracy wynika z przyjętego przez nasz Ośrodek założenia, że proces poznawania rzeczywistości przebiega na drodze od bezpośredniego spostrzegania, przez umysłowe przetwarzanie

Czytaj dalej

KONSULTACJE Z NEUROLOGOPEDĄ

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci zakwalifikowanych do terapii neurologopedycznej na indywidualne konsultacje, które w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 odbywają się w:  czwartki w godzinach: 9.00-10.00 (po uprzednim telefonicznym kontakcie z terapeutą) W trakcie konsultacji otrzymacie Państwo informację nt. aktualnego stanu rozwoju mowy/komunikacji swojego dziecka. Omówione zostaną z Państwem wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań pedagogicznych i logopedycznych oraz propozycja diagnozy neurologopedycznej. Wskazane zostaną również najbardziej prawdopodobne przyczyny zdiagnozowanego zaburzenia mowy oraz kierunek terapii. Otrzymają także Państwo wskazówki do pracy z dzieckiem w warunkach życia domowego.                                                                                                                     mgr Katarzyna Mielnicka                                                                                                                                               neurologopeda  

Czytaj dalej

PODSUMOWANIE KONKURSU I SZKOLNEJ AKCJI: ,,BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ!”

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Oto zwycięzcy konkursu i szkolnej akcji: ,,BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ!” – uczniowie, którzy, dzięki swojej postawie, uzyskali zaszczytny tytuł: ,,SUPER KUMPLA 2021r.” / ,,SUPER KUMPELI 2021r.” SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3a Magdalena Suszek Michał Łusiak 2-3aaS Oskar Tokarski Wojciech Korzeniowski 1-3B Rafał Goliszek Jarosław Florek Łukasz Piłat 1-3ES Roksana Kozieł Oskar Stolarski 4-5a Dominika Chomiuk Mateusz Kutrzepa 4D Wiktoria Szałaj Łukasz Zagraba 5-6aS Weronika Szawaryn 6f Adam Maruszak Igor Stankiewicz 6-8C Natalia Brzewcy Oliwia Tymicka 7D Hubert Rodak 8a Kacper Boguski 8GS Weronika Maruszak SZKOŁA BRANŻOWA: 1br Jakub Gustaw 2brg Andżelika Zubilewicz Bartłomiej Martyn 3br Weronika Czarnocka SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY: 1 PDA Przemysław Domański Agata Sapko 1 PDS Rafał Kamiński Adam

Czytaj dalej

KOLONIE LETNIE 2021 W STEGNIE NAD MORZEM

  OFERTA WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.  Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).   Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oryginał

Czytaj dalej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status