Nowy film członków koła fotograficznego.

movieposterCzłonkowie koła fotograficzno – filmowego zakończyli pracę nad filmem, który będzie reprezentować Ośrodek w konkursie „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Bazą do stworzenia filmu „Doczesność”, było dzieło Stefana Schabenbeck’a pt. „Schody”. Oba filmy dotykają problemów i trudności  jakie człowiek napotyka na życiowej drodze. Prezentujemy plakat filmowy, który będzie promować nasz materiał. Premiera filmu odbędzie się w KDK w Krasnymstawie podczas Gali Finałowej Konkursu.