RADA RODZICÓW – SKŁADKI

Składka na Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 65 zł.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

numer konta: 67 8200 0008 2001 0013 5106 0001

Posiadacz rachunku: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej Specjalnej

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status