RADA RODZICÓW – SKŁADKI

Składka na Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 65 zł.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

numer konta: 67 8200 0008 2001 0013 5106 0001

Posiadacz rachunku: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej Specjalnej

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa