RADA RODZICÓW

Rada Rodziców SOSW w Krasnymstawie w roku szkolnym 2019/2020
przewodniczący: Paweł Kiszczak
sekretarz: Justyna Rodak
skarbnik: Maria Szałaj

UWAGA RODZICE!!!

Wysokość składki na Radę Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 złotych.

BARDZO SERDECZNIE PROSIMY O WPŁATY

PORADNIK DLA RADY RODZICÓW