KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności SOSW w Krasnymstawie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Anna Gonczarenko–Kluch
Koordynator ds. dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie
tel. 82 576 23 08
e-mail: soswkrasnystaw@poczta.onet.pl