DNI WOLNE

Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018:
 Zimowa przerwa świąteczna: 23 -31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 29 stycznia –11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca –3 kwietnia 2018 r.
Szkoła podstawowa: 2.05, 4.05, 1.06, 8.06
Gimnazjum: 18-20.04,2.05, 4.05, 1.06, 8.06
Zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła branżowa I stopnia: 2.05, 4.05, 1.06, 8.06, 19.06
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy: 2.05, 4.05, 1.06, 8.06