SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

I OKRES PRZYGOTOWAWCZY:

1. Szkoła Promująca Zdrowie.

2. Koncepcja SZPZ.

3. Okres przygotowawczy.

4. Sprawozdanie z okresu przygotowawczego.

5. Prezentacja działań z okresu przygotowawczego.

II OKRES STARAŃ O WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZPZ:

6. Diagnoza.

7. Część wstępna planowania.

8. Plan działań.

9. Ewaluacja.

10. Prezentacja działań w ramach etapu wojewódzkiego.

11. Wniosek o nadanie certyfikatu wojewódzkiego.

12. Opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia.

13. Arkusz zbiorczy dla standardu II.

III PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

IV SPRAWOZDANIE Z KONTYNUACJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status