SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

I OKRES PRZYGOTOWAWCZY:

1. Szkoła Promująca Zdrowie.

2. Koncepcja SZPZ.

3. Okres przygotowawczy.

4. Sprawozdanie z okresu przygotowawczego.

5. Prezentacja działań z okresu przygotowawczego.

II OKRES STARAŃ O WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZPZ:

6. Diagnoza.

7. Część wstępna planowania.

8. Plan działań.

9. Ewaluacja.

10. Prezentacja działań w ramach etapu wojewódzkiego.

11. Wniosek o nadanie certyfikatu wojewódzkiego.

12. Opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia.

13. Arkusz zbiorczy dla standardu II.

III PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

IV SPRAWOZDANIE Z KONTYNUACJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE