RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W KRASNYMSTAWIE

6:00-6:30 – CZUWANIE NAD SNEM WYCHOWANKÓW
6:30-7:00 – POBUDKA, GIMNASTYKA, TOALETA PORANNA
7:00-8:00 – ŚNIADANIE, PRACE PORZĄDKOWE W SYPIALNI
8:00-14:30 – ZAJĘCIA SZKOLNE
14:30-17:30 – OBIAD, ZAJĘCIA WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ
17:30-18:30 – NAUKA WŁASNA
18:30-19:00 – KOLACJA
19:00-20:00 – ZAJĘCIA USAMODZIELNIAJĄCE
20:00-21:30 – TOALETA WIECZORNA
21:30-22:00 – PRZYGOTOWANIE DO CISZY NOCNEJ
22:00-6:00 – CISZA NOCNA