RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W KRASNYMSTAWIE

6:00-6:30 – CZUWANIE NAD SNEM WYCHOWANKÓW
6:30-7:00 – POBUDKA, GIMNASTYKA, TOALETA PORANNA
7:00-8:00 – ŚNIADANIE, PRACE PORZĄDKOWE W SYPIALNI
8:00-14:30 – ZAJĘCIA SZKOLNE
14:30-17:30 – OBIAD, ZAJĘCIA WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ
17:30-18:30 – NAUKA WŁASNA
18:30-19:00 – KOLACJA
19:00-20:00 – ZAJĘCIA USAMODZIELNIAJĄCE
20:00-21:30 – TOALETA WIECZORNA
21:30-22:00 – PRZYGOTOWANIE DO CISZY NOCNEJ
22:00-6:00 – CISZA NOCNA

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status