PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

DIAGNOZA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA SPECJALNEJ NR 3 W KRASNYMSTAWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

DIAGNOZA W ROKU SZKOLNYM 2021/22 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO–WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA SPECJALNEJ NR 3 W KRASNYMSTAWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PROGRAM WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ
I STOPNIA SPECJALNEJ NR 3 W KRASNYMSTAWIE

ANEKS
DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ SPECJALNEJ I STOPNIA NR 3 W KRASNYMSTAWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ
DO PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W KRASNYMSTAWIE

ANEKS
DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWACZEGO W KRASNYMSTAWIE W KRASNYMSTAWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
DLA UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2
W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ANEKS
DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ANEKS
DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE
DLA UCZNIÓW Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status