PROJEKT CYBERNAUCI

Cybernauci – kompleksowy projekt
kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu: w domu, w miejscu pracy, na ulicy, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas korzysta z sieci codziennie, choć spędza w nim różną ilość czasu. Korzystają z niej osoby dorosłe, ale w równej mierze, albo i częściej także dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo w sieci dotyczy wszystkich korzystających z niej osób.

Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci”. Projekt, realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z internetu i TIK. W ramach projektu przygotowani przez fundację trenerzy – Emisariusze poprowadzą, także w naszej szkole zajęcia z uczniami, nauczycielami i uczniami.

Dzieci i młodzież wezmą udział w kilkugodzinnych warsztatach, w trakcie których wzmocnią swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Odkryją też, jak wiele korzyści wynika z korzystania z Internetu.

Nauczyciele spotkają się z trenerem, żeby wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, zainspirować się w zakresie pracy z użyciem nowych technologii, poznać miejsca, gdzie mogą szukać nowych informacji.

Chcemy także bardzo serdecznie zaprosić Państwa na krótkie spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu, w trakcie którego dowiecie się, w jaki sposób możecie wykorzystać Internet jako narzędzie rozwoju swojego dziecka, jakie korzyści wynikają z jego używania, oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami.

Emisariusze Bezpiecznego Internetu. Emisariusze to grupa 40 osób, wybranych spośród ponad 230 kandydatów. Są to osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia swojej roli. Poza codzienną praktyką w prowadzeniu zajęć warsztatowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przeszli szereg dodatkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz pogłębiających ich umiejętności trenerskie.

Projekt Cybernauci jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Więcej o projekcie: www.cybernauci.edu.pl.

Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


pdf
POBIERZ ULOTKĘ


 

Rozpoczynamy przygodę z fundacją Nowoczesna Polska!

Od stycznia 2017 roku będziemy brać udział w projekcie: „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Projekt jest realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Jego celem było podniesieni kompetencji całej społeczności szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Działania projektowe angażują całą społeczność szkolną. Trenerka - emisariusz BEZPIECZNEGO INTERNETU poprowadzi warsztaty dla uczniów z klas z klas szkoły podstawowej, gimnazjum i klas zawodowych, a także nauczycieli i rodziców. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

ZALETY PROJEKTU:

  • udział w projekcie jest bezpłatny, zatem placówka, w której są realizowane działania projektowe nie ponosi żadnych kosztów;
  • szkolenie angażuje całą społeczność szkolną;
  • warsztaty prowadzone są przez wyszkolonych trenerów z zakresu cyberbezpieczeństwa z trzema grupami: uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • uczestnicy projektu mogą skorzystać z pakietu materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z TIK;
  • placówka ma zapewnioną promocję na stronach internetowych fundacji;
  • zainteresowani mogą wziąć udział w konkursie dla szkół z atrakcyjnymi nagrodami.

O konsekwencjach cyberprzemocy, uzależnienia od alkoholu i dopalaczy

W ramach międzyszkolnej współpracy uczniowie z klas szkoły podstawowej z naszego Ośrodka zaprosili przedstawicieli klas szóstych z Zespołu Szkół Nr 4 na wspólne warsztaty profilaktyczne. Tematyka zajęć związana była z profilaktyką cyberprzemocy, uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy. Nadrzędnym celem warsztatów było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, omówienie konsekwencji cyberprzemocy dla ofiar oraz sprawców, przedstawienie sposobów reagowania w sytuacjach cyberprzemocy i uzależnienia od używek. Uczniowie dowiedzieli się jakie spustoszenia w mózgu człowieka powodują omawiane uzależnienia. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wyrażenia swoich emocji, wymieniali własne spostrzeżenia, uczyli się współdziałania w grupie, kreatywności, dyskutowania i wyciągania wniosków. Podczas zajęć młodzi ludzie wykazali się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem poruszaną tematyką. Goście zaprezentowali scenki rodzajowe związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu i telefonu komórkowego,  a także zażywaniem środków odurzających. Następnie uczniowie wykonali wspólne prace plastyczne o tematyce: „Stop! Przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią”.