PROJEKT CYBERNAUCI

Cybernauci – kompleksowy projekt
kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu: w domu, w miejscu pracy, na ulicy, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Większość z nas korzysta z sieci codziennie, choć spędza w nim różną ilość czasu. Korzystają z niej osoby dorosłe, ale w równej mierze, albo i częściej także dzieci i młodzież. Bezpieczeństwo w sieci dotyczy wszystkich korzystających z niej osób.

Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci”. Projekt, realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ma na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z internetu i TIK. W ramach projektu przygotowani przez fundację trenerzy – Emisariusze poprowadzą, także w naszej szkole zajęcia z uczniami, nauczycielami i uczniami.

Dzieci i młodzież wezmą udział w kilkugodzinnych warsztatach, w trakcie których wzmocnią swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Odkryją też, jak wiele korzyści wynika z korzystania z Internetu.

Nauczyciele spotkają się z trenerem, żeby wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, zainspirować się w zakresie pracy z użyciem nowych technologii, poznać miejsca, gdzie mogą szukać nowych informacji.

Chcemy także bardzo serdecznie zaprosić Państwa na krótkie spotkanie z Emisariuszem Bezpiecznego Internetu, w trakcie którego dowiecie się, w jaki sposób możecie wykorzystać Internet jako narzędzie rozwoju swojego dziecka, jakie korzyści wynikają z jego używania, oraz co robić, aby nie spotkać się z niebezpieczeństwami.

Emisariusze Bezpiecznego Internetu. Emisariusze to grupa 40 osób, wybranych spośród ponad 230 kandydatów. Są to osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia swojej roli. Poza codzienną praktyką w prowadzeniu zajęć warsztatowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przeszli szereg dodatkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz pogłębiających ich umiejętności trenerskie.

Projekt Cybernauci jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Więcej o projekcie: www.cybernauci.edu.pl.

Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+” i finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


pdf
POBIERZ ULOTKĘ


 

Rozpoczynamy przygodę z fundacją Nowoczesna Polska!

Od stycznia 2017 roku będziemy brać udział w projekcie: „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Projekt jest realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Jego celem było podniesieni kompetencji całej społeczności szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Działania projektowe angażują całą społeczność szkolną. Trenerka - emisariusz BEZPIECZNEGO INTERNETU poprowadzi warsztaty dla uczniów z klas z klas szkoły podstawowej, gimnazjum i klas zawodowych, a także nauczycieli i rodziców. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

ZALETY PROJEKTU:

  • udział w projekcie jest bezpłatny, zatem placówka, w której są realizowane działania projektowe nie ponosi żadnych kosztów;
  • szkolenie angażuje całą społeczność szkolną;
  • warsztaty prowadzone są przez wyszkolonych trenerów z zakresu cyberbezpieczeństwa z trzema grupami: uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • uczestnicy projektu mogą skorzystać z pakietu materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z TIK;
  • placówka ma zapewnioną promocję na stronach internetowych fundacji;
  • zainteresowani mogą wziąć udział w konkursie dla szkół z atrakcyjnymi nagrodami.

O konsekwencjach cyberprzemocy, uzależnienia od alkoholu i dopalaczy

W ramach międzyszkolnej współpracy uczniowie z klas szkoły podstawowej z naszego Ośrodka zaprosili przedstawicieli klas szóstych z Zespołu Szkół Nr 4 na wspólne warsztaty profilaktyczne. Tematyka zajęć związana była z profilaktyką cyberprzemocy, uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy. Nadrzędnym celem warsztatów było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, omówienie konsekwencji cyberprzemocy dla ofiar oraz sprawców, przedstawienie sposobów reagowania w sytuacjach cyberprzemocy i uzależnienia od używek. Uczniowie dowiedzieli się jakie spustoszenia w mózgu człowieka powodują omawiane uzależnienia. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wyrażenia swoich emocji, wymieniali własne spostrzeżenia, uczyli się współdziałania w grupie, kreatywności, dyskutowania i wyciągania wniosków. Podczas zajęć młodzi ludzie wykazali się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem poruszaną tematyką. Goście zaprezentowali scenki rodzajowe związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu i telefonu komórkowego,  a także zażywaniem środków odurzających. Następnie uczniowie wykonali wspólne prace plastyczne o tematyce: „Stop! Przemocy, dopalaczom i używkom pod każdą postacią”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status