INFORMACJA DYREKTORA SOSW W KRASNYMSTAWIE

Nowe zasady funkcjonowanie szkoły (nauczanie zdalne) obowiązują od 26.10 – 08.11.2020r. 1. Uczniowie wszystkich klas IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz Przysposabiającej do Pracy przechodzą na naukę zdalną. Internat pracuje stacjonarnie dla klas I-III. 2. Wszystkie klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian. 3. Od poniedziałku, 26.10.2020 roku, zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem. Lekcje będą się odbywały z wykorzystaniem platformy G Suite. Komunikatorem będzie również e-dziennik Vulcan. 4. Uczniowie klas szkoły branżowej I stopnia, zajęcia praktyczne odbywać będą przez ww. okres w formie zdalnej. Dyrektor OśrodkaPiotr Gontarz

Czytaj dalej

PRZESTRZEGAJMY PROCEDUR! BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Przestrzegajmy procedur! W związku ze wzrostem zagrożenia COVID-19 rezygnujemy z dzwonków. Nauczyciele sami będą wyznaczać uczniom przerwy na odpoczynek, posiłki, toaletę o różnych godzinach. W czasie przerwy na korytarzu może przebywać jednorazowo tylko jedna klasa. Podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety, korytarze) uczniowie zakładają maseczki. Przypominamy, że maseczki są obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Utrzymujemy ograniczenie klasy do jednej wyznaczonej sali. Konieczna jest częsta dezynfekcja i wietrzenie. Przestrzegajmy procedur. Zobowiązuję wszystkich do stosowania i przypominania procedur, sprawdzania, czy uczniowie przestrzegają reżimu sanitarnego. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo, informujemy, że na mocy art. 74. Karty Nauczyciela, 14.10.2020 r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

INFORMACJE RADY RODZICÓW

Rada rodziców informuje: składka na Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 65 złotych, składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 złotych. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie Posiadacz rachunku: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej Specjalnej numer konta: 67 8200 0008 2001 0013 5106 0001 tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Czytaj dalej

RADA RODZICÓW ZAPRASZA

Sprawozdawczo-wyborcze spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w piątek, 4 września 2020 roku o godzinie 12.00. Zapraszam przedstawicieli Rady Rodziców ze wszystkich klas. 11 września 2020 roku o godzinie 12.00 zapraszam rodziców na spotkanie z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, który przedstawi ofertę ubezpieczeniową dla uczniów naszej placówki.                                                                                                                                             Przewodniczący

Czytaj dalej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 9.00. Zapraszamy uczniów na spotkania wychowawcami klas w salach lekcyjnych.  klasa wychowawca numer sali 1a+2a+3a E. Żebrowska 5 1+2+3aaS J. Brześcińska 7 4a+5a A. Dras 12 5aS+6aS M. Stafijowska 20 7a L. Oleszek 17 8a A. Mazurek 19 2B+3B A. Sulkowska s.6 (szkoła) 2E+3ES A. Sławacka-Bandosz budynek przedszkola s.2 4D M. Kiszczak budynek przedszkola s.1 4ES+5ES S. Suszek budynek przedszkola s.4 6FS E. Kliszcz budynek przedszkola s.3 7DS E. Iwańczuk 8b 5BS+6BS+8BS E. Kostrzanowska 8a 6C+7C+8C A. Rozwałka 24 8GS M. Sroczyńska 22 1PDS J. Szwedzińska 8c 1PDP+2PDP B. Korszla 15 1PDA M. Rybczyńska s. 57 (internat-parter) 3PDP M. Żurek 13 1br M.

Czytaj dalej

DLA RODZICÓW – Aplikacja ProteGO Safe

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego W imieniu Ministra Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego zachęcamy rodziców uczniów do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Jest to narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej  Organizacji Zdrowia (WHO). LIST MINISTRA EDUKACJI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DO RODZICÓW APLIKACJA ProteGO Safe – LIST MEN i GIS

Czytaj dalej

Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo, w związku z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zachorowaniami na koronawirusa Apelujemy: niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub miało kontakt z osobą zakażoną i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; Proszę o sprawdzanie komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli Państwo i Wasze dzieci  nie miały kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu  do obaw. W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia  tel. 800 190 590 (czynna całodobowo). Najbliższa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sikorskiego 3a 22-300 Krasnystaw

Czytaj dalej