PRZEDSZKOLNE KOŁO PLASTYCZNE „MALI ARTYŚCI”

Mali artyści” to koło plastyczne dla dzieci w wieku 3-7 lat z Przedszkola Specjalnego nr 2 w Krasnymstawie. Treści programu przyczyniają się
do rozwijania aktywności poznawczej dzieci przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych, rozwijania wyobraźni i zainteresowań dzieci, czerpania radości ze swobodnej ekspresji
w twórczości plastycznej.

Koło plastyczne proponuje:

– zabawy plastyczne, techniczne i konstrukcyjne z wykorzystaniem:

  • rysowania kredką świecową, pastelową, mazakiem, kredą, węglem
    na różnych rodzajach papieru: kartonie, tekturze, papierze ściernym, szkle;
  • malowania farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelami
    na różnorodnym materiale;
  • wycinanek;
  • wydzieranek;
  • stemplowania;
  • modelowania w masach plastycznych;

– zajęcia z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu:

 

opiekun koła: Monika Kiszczak