PRZEDSZKOLNE KOŁO CZYTELNICZE „MOLIKI KSIĄŻKOWE”

Moliki książkowe” to koło czytelnicze dla dzieci w wieku 3-7 lat z Przedszkola Specjalnego nr 2 w Krasnymstawie. Program zakłada
budzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych, kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, budzenie ciekawości poznawczej oraz rozwijanie twórczej inwencji i fantazji dzieci.

Koło czytelnicze proponuje:

  • czytanie najmłodszym słuchaczom utworów literatury dziecięcej;
  • inscenizowanie utworów jak również oglądanie przedstawień teatralnych dla najmłodszych;
  • zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne;
  • zajęcia z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

 

 

opiekun koła: Monika Kiszczak