ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Regulamin „Mistrz dobrych obyczajów”

  • Po ogłoszeniu konkursu na szkolnej stronie internetowej, uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do p. B. Korszla. Termin zgłoszeń do 4.06 do godziny 14:00 (osobiście, mailowo, lub przez wychowawcę).
  • Konkurs odbędzie się w dniu 8.06 i będzie złożony z dwóch etapów.
  • Pierwszego etap rozpocznie się o godz. 10:00. W tym czasie uczniowie otrzymają karty z pytaniami. Za każdą poprawną odpowiedź można zdobyć
    1 pkt. Uczniowie mają 0,5 godziny na indywidualne wykonanie zadań na karcie (od chwili ich otrzymania).
  • Drugi etap odbędzie się o godz. 10:30 i będzie polegał na wykonaniu zadań praktycznych w czasie 1 godziny w parach lub zespołach 3 osobowych.
  • Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w dniu 8.06 po zakończeniu 2 etapu.
  • Konkurs odbędzie się, gdy zgłosi się min. 7 uczniów.
  • Na zwycięzców II etapu konkursu (uzyskanie I miejsca) będzie czekała nagroda rzeczowa. Dla miejsca II I III przewidziane są dyplomy.
  • W przypadku uczniów mających problemy z czytaniem, przewidziana jest pomoc osoby dorosłej, który będzie mógł czytać uczniowi/uczniom polecenia.

Beata Korszla

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status