TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH
W SOSW KRASNYSTAW
12 – 16 WRZEŚNIA 2022 r.

 

12.09.2022 r.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas

  • przekazanie materiałów edukacyjnych (szczepienia, profilaktyka chorób zakaźnych)
  • stoisko na terenie szkoły

13.09.2022 r.

Filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych (J.Szamik, L. Żeżuła)

  • projekcja godz. 11.00 – dla uczniów klas IV – VIII świetlica nr 15
  • projekcja godz. 11.45 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych świetlica nr 15

14.09.2022 r.

Prezentacje procedur i regulaminów obowiązujących w SOSW dotyczących bezpieczeństwa, higieny i zdrowia uczniów na wirtualnej gazetce oraz tablicy informacyjnej.

15.09.2022 r.

10.00 – spotkanie w sali gimnastycznej z p. Agatą Wójtowicz – pracownicą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie

16.09.2022 r. 

Konkurs plastyczny „ Profilaktyka chorób zakaźnych”,
odpowiedzialni: (I. Kowalczyk, J. Szumilak, M. Sroczyńska, A. Chytrosz)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status