REMONT DACHU

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej zyskał nowe pokrycie dachowe!

Od kwietnia 2020 roku trwały prace remontowe dachu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie. Inwestycja w całości została zrealizowana z funduszu Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Całkowity koszt całej operacji remontu pokrycia dachowego wyniósł 360 000 zł. Wykonawcą prac remontowych  była spółka  BROBUD z Zamościa specjalizująca się w wykonywaniu prac na obiektach zabytkowych reprezentowana przez prezesa zarządu spółki pana Radosława Brodziaka. Nad prawidłowym wykonaniem inwestycji czuwał inspektor nadzoru budowlanego pan Piotr Choryngiewicz.  Dyrektor remontowanej placówki pan Piotr Gontarz swoją życzliwą postawą i zaangażowaniem przyczynił się do terminowego i prawidłowego wykonania prac remontowych. Skala prac obejmowała  wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów i gzymsów wieńczących. Do remontu wykorzystano blachę typu alucynk.  Dokonano potrójnej impregnacji oraz wzmocnienia więźby dachowej. Całkowicie odnowiono gzymsy wieńczące znajdujące się poniżej dachu budynku. Zamontowano nowe orynnowanie oraz wyłaz dachowy. Całość wykonanych elementów ściennych została odnowiona, poddana konserwacji i pomalowana po uprzednim skuciu,   oczyszczeniu, odgrzybieniu i otynkowaniu  powierzchni. Dach został zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi przez montaż nowej instalacji odgromowej. Prace remontowe zakończono 1 lipca 2020 roku. Jest to pierwszy etap z zaplanowanych inwestycji w odnowie zabytkowego budynku znajdującego się w centrum miasta. Rewitalizacja dachu poprawiła bezpieczne i komfortowe użytkowanie budynku na kolejne lata. Poczynione przedsięwzięcie i działania remontowe sprawiają, że budynek stopniowo odzyskuje swój urok sprzed 100 lat.

Dyrekcja SOSW w Krasnymstawie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status