HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SOSW w Krasnymstawie

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi reżimu sanitarnego, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie tylko w formie odbioru świadectw,  dyplomów i nagród na boisku szkolnym w wyznaczonych punktach przy  SOSW wg następujących zasad;

– Wszyscy proszeni są o punktualne zgłoszenie się po odbiór świadectwa
o wyznaczonej godzinie a następnie o opuszczenie terenu szkoły. Nie będzie można wchodzić na teren szkoły i internatu oraz parkować pojazdów.

– Prosimy o wejście w maseczce i zachowanie odległości od siebie 2 m.
Przy wejściu będzie pomiar temperatury i dezynfekcja rąk. Należy podać imię i nazwisko osoby wchodzącej na teren Ośrodka.

– Wejście na teren boiska od strony ulicy PODWALE ( od strony bazaru).

– Wyjście ze szkoły od strony ulicy PCK  (od strony  „Biedronki”).

– Świadectwa będą rozdawane przez wychowawców klas oraz dyrekcję.

–  Po świadectwo zgłasza się jedna osoba; rodzic/prawny opiekun lub uczeń. Wyjątek stanowią uczniowie klas młodszych i wymagający stałej opieki.

– Prosimy uczniów i rodziców o zabranie ze sobą parasoli lub ubrań  przeciwdeszczowych w przypadku opadów deszczu.

– Świadectwa, dyplomy, nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie będą do odbioru we wrześniu 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SOSW w Krasnymstawie

GODZINA KLASA WYCHOWAWCA
 

        8.30

8 a Małgorzata Sobstel
8aa Monika Rybczyńska
8h Jolanta Szwedzińska
2-3 pdp Magdalena Żurek
2-3 bs Grażyna Jurkowska
 

9.30

5-6-7-8 b Ewa Kostrzanowska
7b naucz. ind. Natalia Agnieszka Derkaczewska
4-6-8 c Małgorzata Sroczyńska
1 pdp Beata Korszla
1bs g ; 1bsp Elżbieta Kańczugowska
10.00 5a; 6a Lucyna Oleszek
4a; 7 a Arkadiusz Mazurek
10.30 4-7 e Emilia Kamińska
5 f Elżbieta Kliszcz
5-8 g Sylwia Suszek
11.00 1-2 a

3a

Edyta Żebrowska, Izabela Kowalczyk

Edyta Żebrowska

1aa Joanna Brześcińska
11.30 1-3b Monika Kiszczak
2-3d Agnieszka Sławacka -Bandosz
12.00 2-3e Elżbieta Ogonowska
6 d Ewa Iwańczuk
naucz. ind. Sebastian  Paweł Kiszczak
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status