HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SOSW w Krasnymstawie

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi reżimu sanitarnego, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie tylko w formie odbioru świadectw,  dyplomów i nagród na boisku szkolnym w wyznaczonych punktach przy  SOSW wg następujących zasad;

– Wszyscy proszeni są o punktualne zgłoszenie się po odbiór świadectwa
o wyznaczonej godzinie a następnie o opuszczenie terenu szkoły. Nie będzie można wchodzić na teren szkoły i internatu oraz parkować pojazdów.

– Prosimy o wejście w maseczce i zachowanie odległości od siebie 2 m.
Przy wejściu będzie pomiar temperatury i dezynfekcja rąk. Należy podać imię i nazwisko osoby wchodzącej na teren Ośrodka.

– Wejście na teren boiska od strony ulicy PODWALE ( od strony bazaru).

– Wyjście ze szkoły od strony ulicy PCK  (od strony  „Biedronki”).

– Świadectwa będą rozdawane przez wychowawców klas oraz dyrekcję.

–  Po świadectwo zgłasza się jedna osoba; rodzic/prawny opiekun lub uczeń. Wyjątek stanowią uczniowie klas młodszych i wymagający stałej opieki.

– Prosimy uczniów i rodziców o zabranie ze sobą parasoli lub ubrań  przeciwdeszczowych w przypadku opadów deszczu.

– Świadectwa, dyplomy, nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie będą do odbioru we wrześniu 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SOSW w Krasnymstawie

GODZINA KLASA WYCHOWAWCA
 

        8.30

8 a Małgorzata Sobstel
8aa Monika Rybczyńska
8h Jolanta Szwedzińska
2-3 pdp Magdalena Żurek
2-3 bs Grażyna Jurkowska
 

9.30

5-6-7-8 b Ewa Kostrzanowska
7b naucz. ind. Natalia Agnieszka Derkaczewska
4-6-8 c Małgorzata Sroczyńska
1 pdp Beata Korszla
1bs g ; 1bsp Elżbieta Kańczugowska
10.00 5a; 6a Lucyna Oleszek
4a; 7 a Arkadiusz Mazurek
10.30 4-7 e Emilia Kamińska
5 f Elżbieta Kliszcz
5-8 g Sylwia Suszek
11.00 1-2 a

3a

Edyta Żebrowska, Izabela Kowalczyk

Edyta Żebrowska

1aa Joanna Brześcińska
11.30 1-3b Monika Kiszczak
2-3d Agnieszka Sławacka -Bandosz
12.00 2-3e Elżbieta Ogonowska
6 d Ewa Iwańczuk
naucz. ind. Sebastian  Paweł Kiszczak