AKTUALNOŚCI

CHCESZ ZOSTAĆ KUCHARZEM? SZKOŁA BRANŻOWA ZAPRASZA

Kucharz – „Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką” – nigdy nie powstaną dwa identyczne obrazy ani potrawy. Jeśli lubisz przyrządzać posiłki,  umiesz się odnaleźć w kuchni, wykorzystywać jej wyposażenie oraz posiadasz wyostrzony zmysł smaku i węchu, to predyspozycje do wykonywania zawodu już masz.

Zawód kucharza możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie.
Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni kulinarnej oraz kuchni szkolnej. Podczas nauki uczniowie korzystają z sali komputerowej. Uczestniczą w zajęciach terapeutycznych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki temu mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań i umiejętności. Biorą udział w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja

HGT. 02 Sporządzanie potraw i napojów

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

  • sporządzania potraw i napojów w sposób bezpieczny, estetyczny, higieniczny i sprawny,
  • dbania o właściwe przechowywanie produktów składowych,
  • posługiwania się sprzętem kuchennym i urządzeniami,
  • umiejętności czytania ze zrozumieniem wszelkich instrukcji,
  • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
  • stosowania receptur gastronomicznych,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • kierowania zespołem osób przygotowujących poszczególne elementy posiłków i koordynowania ich czynności.

Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status