PRÓBNA EWAKUACJA

Próbna Ewakuacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie

W dniu 11 października 2023 roku o godzinie 11.30, odbyła się próbna ewakuacja Ośrodka. W ćwiczeniach uczestniczyło 95 uczniów, 33 nauczycieli i 12 pracowników administracji, w sumie 140 osób. Wszyscy uczniowie  i pracownicy szkoły opuścili budynek szkoły o godz. 11.34 i przemieścili się na boisko szkolne w miejsce, gdzie nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Następnie osoby odpowiedzialne za ćwiczenia sprawdziły ilość osób ewakuowanych i przekazały raport Panu Dyrektorowi Ośrodka. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przez członków zespołu ds. bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

materiały do publikacji: A. Mazurek

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status