PIŁKA NOŻNA

Sprawność fizyczna jest nie tylko jednym z najważniejszych kluczy do zdrowego ciała jest podstawą dynamicznej i twórczej aktywności intelektualnej

John F. Kennedy

pilka

Wychowanie fizyczne w szkole nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Uczniowie Ci pragną poświecić swój wolny czas aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

Znając potrzeby rozwojowe uczniów naszej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła wybrałem piłkę nożną. Proces nauczania gry w piłkę nożną jest niezmiernie złożony i trudny. Jednak piłka nożna jest grą opartą na elementach technicznych i taktycznych, co z kolei może stanowić doskonałą odmianę zabawy i urozmaicenie czasu wolnego. Piłka nożna zawiera naturalne formy biegu, skoku, rzutu, rozwija szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Ważnymi cechami tej dyscypliny sportowej jest zespołowość oparta na przejmowaniu odpowiedzialności, rozwijaniu możliwości własnej inicjatywy jak i zdyscyplinowanie swojej działalności.

Naszym głównym celem jest:

  1. Propagowanie sportu jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.
  2. Kreowanie właściwych postaw uczestnika zajęć sportowych, budowanie przyjaznego podejścia do innych uczestników projektu, propagowanie właściwego modelu zawodnika.
  3. Propagowanie właściwych postaw zgodnych z prawem i normami społecznymi, w duchu idei „fair play”.
  4. Zredukowanie poziomu agresji i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w różnych formach aktywności fizycznej.
  5. Zapewnienie młodym osobom możliwości rozszerzania swoich wiadomości z gier zespołowych.
  6. Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej

Sekcja piłki nożnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym istnieje od 2004 roku. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas Gimnazjum. Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy i w pełni zaspakaja potrzeby ruchu. Uczniowie mogą także osiągnąć wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie powiatu, województwa i kraju.

Trenerem sekcji jest pan Arkadiusz Mazurek.