INTERNATKOŁA ZAINTERESOWAŃ

Kolo edukacji regionalnej

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej – „Mój region, moja ojczyzna”
W zajęciach uczestniczą wychowankowie internatu z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie zajęć podopieczni poszerzają wiedzę o kulturze własnego regionu, poznają otaczającą przyrodę oraz uczestniczą w życiu lokalnym. Podopieczni rozwijają wartości rodzinne i postawy patriotyczne.
Zakres koła obejmuje spacery, wycieczki, wyjścia do Muzeum oraz ośrodków kultury miasta Krasnegostawu.

Opiekun: Karolina Micewicz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status