KOLONIE LETNIE 2021 W STEGNIE NAD MORZEM

  OFERTA WYPOCZYNKU W FORMIE KOLONII LETNICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.  Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 470,00 zł za turnus plus transport (180,00 zł).   Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Rodzice/opiekunowie uczestników zobowiązani są dostarczyć w szczególności: wypełnioną kartę kwalifikacyjną, oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oryginał

Czytaj dalej

POMOC DLA NASZEJ KOLEŻANKI WIESI!!!

DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE I PRACOWNICY SOSW W KRASNYMSTAWIE! Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o dostarczanie do świetlic szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego różnych rzeczy w dobrym stanie: książek, ubrań, zabawek, dekoracji, itp., które zostaną przeznaczone na sprzedaż. Uzyskane środki finansowe przekażemy naszej koleżance na wsparcie ratującego życie leczenia w Niemczech. Prosimy Was o szybką reakcję, bo czas odgrywa tutaj decydującą rolę. Bardzo dziękujemy w imieniu Wiesi!!! Info: B. Maj

Czytaj dalej

10 MAJA 2021R – WRACAMY DO NAUCZANIA W TRYBIE STACJONARNYM!

Informuję, że w poniedziałek 10 maja 2021 r. wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wracają do nauki stacjonarnej. Oznacza to, że placówka będzie otwarta dla wszystkich uczniów w normalnym trybie. Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez MEiN i GIS zajęcia w Ośrodku odbywają się przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Wszystkich zobowiązuję do przestrzegania procedur obowiązujących w Ośrodku, dzięki temu wspólnie zminimalizujemy trudności pojawiające się w trakcie pobytu w szkole. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE…

Dnia 06.05.2021r. uczniowie klasy 1-3B odwiedzili szkolną bibliotekę. Zostali zapoznani z zasadami odpowiedniego zachowania i korzystania z wypożyczalni oraz czytelni. Zaobserwowali również pracę bibliotekarza. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z przyjemnością oglądały. Zadaniem uczniów było również ułożenie puzzli i odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi obrazek. Uczniowie wyszli z biblioteki z uśmiechem na twarzy oraz prezentem od pani bibliotekarki-zakładką do książki :). Info i foto: A. Sulkowska

Czytaj dalej

ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA W DNIACH 3-7 MAJA 2021R.

Informuję, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dniem 3 maja 2021r. na czas od dnia 3 maja 2021r. do dnia 7 maja 2021r. włącznie wprowadza się częściowe ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie. Organizacja pracy w Ośrodku: Klasy I–III Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Krasnymstawie, uczęszczają do szkoły stacjonarnie. W klasach IV–VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Krasnymstawie, zajęcia prowadzone są zdalnie. W klasach I–III Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 w Krasnymstawie, zajęcia prowadzone są zdalnie. W klasach I–III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Krasnymstawie, zajęcia prowadzone są zdalnie. Internat w Ośrodku pracuje stacjonarnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Świetlica szkolna pracuje stacjonarnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 26.04.2021R. DO 02.05.2021R.

W związku z pandemią COVID-19, informuję o zawieszeniu stacjonarnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie od 26 kwietnia 2021 roku do 2 maja 2021 roku.Praca online zgodnie z zasadami, które obowiązują w Ośrodku. Liczę na Państwa współpracę, mam nadzieję, że wspólnie zminimalizujemy trudności pojawiające się w trakcie zdalnego nauczania.  Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz ZARZĄDZENIE NR 26/2021 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 26 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Czytaj dalej

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 19.04.2021R. DO 25.04.2021R.

Zawieszam zajęcia stacjonarne dla uczniów całego Ośrodka od 19.04.2021r. do 25.04.2021r. W tym okresie placówka prowadzi nauczanie zdalne. Dyrektor SOSW   Zarządzenie numer 24/2020/2021Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj dalej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status