RADA RODZICÓW – SKŁADKI

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/203 wynosi 50 zł.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

numer konta: 67 8200 0008 2001 0013 5106 0001

Posiadacz rachunku: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej Specjalnej

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status