KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności SOSW w Krasnymstawie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Anna Gonczarenko–Kluch
Koordynator ds. dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie
tel. 82 576 23 08
e-mail: soswkrasnystaw@poczta.onet.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status