INTERNAT

Internat stanowi integralną część szkoły, którego nadrzędnym celem jest uczenie samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, umiejętności współżycia w zespole, organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań młodych ludzi. Internat zabezpiecza potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz intelektualnego.

« z 2 »

Internat zapewnia całodobową opiekę wychowankom od poniedziałku do piątku. Pobyt podopiecznych jest bezpłatny, rodzice lub opiekunowie prawni pokrywają jedynie koszty wyżywienia. Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania lub całościowego pokrycia kosztów wyżywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W internacie jest możliwość zakwaterowania 40 podopiecznych.

Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do internatu dostępne u kierownika internatu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status