RADA RODZICÓW

Rada Rodziców SOSW w Krasnymstawie w roku szkolnym 2023/2024
przewodnicząca: Maria Szałaj
sekretarz: Paweł Kiszczak
skarbnik: Anna Kuś

 

PORADNIK DLA RADY RODZICÓW


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status