Europejski Dzień Ptaków w naszej szkole

Czy znasz ptaki naszego regionu? Z takim pytaniem zmierzyli się uczniowie klasy IV-V-VI i I-III gim um. Młodzi przyrodnicy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych z okazji Europejskiego Dnia Ptaków przypadającego na 2 października.

Spotkanie z panią Iwoną Karpińską, reprezentującą Fundację Sanctus Nemus zajmującą się ochroną ptaków naszego regionu, przybliżyło naszym uczniom istotną rolę ptaków w ekosystemie. Na terenie Krasnegostawu występują takie gatunki jak: jerzyki, jaskółki, pustułki czy puszczyki. Kto potrafi bez problemu je rozpoznać, jest świetnym przyrodnikiem i zasługuje na pochwałę. Zagrożeniem dla nich jest termomodernizacja budynków czy przycinanie drzew, skutkujące utratą miejsc lęgowych. Zajęcia z 29 września usystematyzowały uczniom wiedzę z zakresu ochrony zagrożonych gatunków ptaków naszego regionu. Serdecznie dziękujemy za ciekawe zajęcia.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status