DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2019.

Dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października, jest doskonałą okazją, by złożyć podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży.
W naszej szkole tegoroczne obchody święta zorganizowano 11 października. Oprócz społeczności szkolnej uczestniczyli w nich zaproszeni goście: Posłanka na sejm RP Pani Teresa Hałas, Starosta powiatu krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk oraz Wicestarosta Pan Marek Nowosadzki. Podczas uroczystości Pan Dyrektor Piotr Gontarz podziękował wszystkim pracownikom i nagrodził szczególnie wyróżniających się. Przedstawił także nauczycieli nagrodzonych przez starostę powiatu krasnostawskiego. O wesoły nastrój zadbali uczniowie. Wsparci przez grupę nauczycieli w humorystyczny, pełen dystansu sposób zaprezentowali fragment z życia szkoły. Do podziękowań dołączyli się rodzice przygotowując tort niespodziankę.
W imieniu wszystkich pracowników Ośrodka serdecznie dziękujemy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status