10 MAJA 2021R – WRACAMY DO NAUCZANIA W TRYBIE STACJONARNYM!

Informuję, że w poniedziałek 10 maja 2021 r. wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wracają do nauki stacjonarnej. Oznacza to, że placówka będzie otwarta dla wszystkich uczniów w normalnym trybie. Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez MEiN i GIS zajęcia w Ośrodku odbywają się przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Wszystkich zobowiązuję do przestrzegania procedur obowiązujących w Ośrodku, dzięki temu wspólnie zminimalizujemy trudności pojawiające się w trakcie pobytu w szkole. Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

Czytaj dalej

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 19.04.2021R. DO 25.04.2021R.

Zawieszam zajęcia stacjonarne dla uczniów całego Ośrodka od 19.04.2021r. do 25.04.2021r. W tym okresie placówka prowadzi nauczanie zdalne. Dyrektor SOSW   Zarządzenie numer 24/2020/2021Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj dalej

PRACA ZDALNA DLA UCZNIÓW KLAS OD 9 DO 29 LISTOPADA 2020R

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1960) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że do dnia 29 listopada 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie nauką zdalną pozostają objęte wszystkie klasy. Klasy, od dnia 9 listopada br. realizują zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem lekcji.   Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od 9 listopada do 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, uczniowie przechodzą na pracę zdalną, a nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 9 listopada do 29 listopada 2020r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2, nauczanie w trybie zdalnym, nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik

Czytaj dalej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 9.00. Zapraszamy uczniów na spotkania wychowawcami klas w salach lekcyjnych.  klasa wychowawca numer sali 1a+2a+3a E. Żebrowska 5 1+2+3aaS J. Brześcińska 7 4a+5a A. Dras 12 5aS+6aS M. Stafijowska 20 7a L. Oleszek 17 8a A. Mazurek 19 2B+3B A. Sulkowska s.6 (szkoła) 2E+3ES A. Sławacka-Bandosz budynek przedszkola s.2 4D M. Kiszczak budynek przedszkola s.1 4ES+5ES S. Suszek budynek przedszkola s.4 6FS E. Kliszcz budynek przedszkola s.3 7DS E. Iwańczuk 8b 5BS+6BS+8BS E. Kostrzanowska 8a 6C+7C+8C A. Rozwałka 24 8GS M. Sroczyńska 22 1PDS J. Szwedzińska 8c 1PDP+2PDP B. Korszla 15 1PDA M. Rybczyńska s. 57 (internat-parter) 3PDP M. Żurek 13 1br M.

Czytaj dalej

Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo, w związku z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie, w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zachorowaniami na koronawirusa Apelujemy: niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub miało kontakt z osobą zakażoną i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; Proszę o sprawdzanie komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli Państwo i Wasze dzieci  nie miały kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu  do obaw. W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia  tel. 800 190 590 (czynna całodobowo). Najbliższa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sikorskiego 3a 22-300 Krasnystaw

Czytaj dalej

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2019.

Dzień powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października, jest doskonałą okazją, by złożyć podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży. W naszej szkole tegoroczne obchody święta zorganizowano 11 października. Oprócz społeczności szkolnej uczestniczyli w nich zaproszeni goście: Posłanka na sejm RP Pani Teresa Hałas, Starosta powiatu krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk oraz Wicestarosta Pan Marek Nowosadzki. Podczas uroczystości Pan Dyrektor Piotr Gontarz podziękował wszystkim pracownikom i nagrodził szczególnie wyróżniających się. Przedstawił także nauczycieli nagrodzonych przez starostę powiatu krasnostawskiego. O wesoły nastrój zadbali uczniowie. Wsparci przez grupę nauczycieli w humorystyczny, pełen dystansu sposób zaprezentowali fragment z życia szkoły. Do podziękowań dołączyli się rodzice przygotowując tort niespodziankę. W imieniu wszystkich pracowników Ośrodka serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej

WYBORY DO ZARZĄDU SU 2019/2020

Powszechne wybory do zarządu SU szkoły na rok szkolny 2019/2020 odbędą się 22 października 2019 roku. Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów.   Konrad Świetlicki nr 1 Jestem uczniem klasy 8a. Wcześniej chodziłem do szkoły w Żółkiewce. Zamierzam zdobyć zawód kucharza. Lubię pomagać rodzicom i babci w obowiązkach domowych. W czasie wolnym oglądam filmiki na YouTube.  Mam pomysł, by w szkole sprzedawano drożdżówki.   Agnieszka Bogdańska nr 2 W tym roku kończę szkołę podstawową. W przyszłości zamierzam uczyć się w klasie kucharskiej. Lubię surfować po Internecie. Jestem aktywna na Facebooku i Instagramie. Chciałabym, by wszyscy uczniowie w czasie przerw mieli dostęp do Internetu!!!   Weronika Czarnocka nr 3  Jestem wesoła, sympatyczna, odpowiedzialna, zawsze dotrzymuję słowa. Lubię pomagać innym, szczególnie młodszym i słabszym. Chciałabym, aby uczniowie byli dla siebie mili, odzywali się do siebie grzecznie, pomagali innym

Czytaj dalej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status