Zebranie Rady Rodziców

Dnia 20 września 2019 roku odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców, na którym przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Rady Rodziców. Na tę funkcję zgłoszono dwóch kandydatów: panią Marię Szałaj oraz pana Pawła Kiszczaka. Decyzją większości głosujących na stanowisko przewodniczącego RR powołano p. Pawła Kiszczak. Nowy przewodniczący RR podziękował p. Marii Szałaj za dotychczasową pracę na rzecz uczniów i Ośrodka oraz poprosił o dalsze wsparcie i współpracę z RR. W dalszej części zebrania przedstawiono plan pracy RR na bieżący rok szkolny 2019/2020. Za priorytet postawiono sobie pozyskanie środków na modernizację i rozbudowę placu zabaw przy SOSW w Krasnymstawie oraz wyznaczenie koperty (zakaz zatrzymywania) przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka od ul. Podwale.

 

Dnia 04.10.2019 r. odbyło się zebranie RR, na którym powołano sekretarza oraz skarbnika. Sekretarzem jednogłośnie wybrana została p. Justyna Rodak. Również jednogłośnie na stanowisko skarbnika powołano p. Marię Szałaj. Obu Paniom życzymy owocnej pracy w RR.

Przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Kiszczak

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status