ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Drodzy Rodzice. W razie pytań, wątpliwości czy problemów zachęcam do kontaktu ze mną. Adres e-mail: kasia.mielnickasosw@gmail.com

Ćwiczenia należy wykonywać kilka razy dziennie po kilka minut (3-10). Bardzo proszę nie przeciążać dzieci zbyt częstym i intensywnym treningiem aparatu artykulacyjnego,  aby się nie zniechęciły.
Życzę miłej zabawo-terapii.

Ćwiczenie umiejętności rozumienia komunikatów słownych.

Określenia rzeczowników

Ćwiczenia funkcji poznawczych i językowych

Ćwiczenia funkcji poznawczych i językowych

Ćwiczenia doskonalące zdolność rozumienia tekstów

Ćwiczenie lewej półkuli mózgu – sekwencje

Logopedyczne dawniej i dziś

Związki frazeologiczne

Logopedyczne synonimy

Ćwiczenie myślenia językowego

Logo-rysowanie

Ćwiczenia językowe

Ćwiczenie myślenia pojęciowego

Ćwiczenia myślenia pojęciowego

Ogólnomózgowe ćwiczenia neurologopedyczne

Ćwiczenia neurologopedyczne

Smaczne ćwiczenia neurologopedyczne

Ćwiczenie myślenia językowego

  Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe

Opis podanych wyrazów

Ćwiczenia poznawczo-językowe

Dokończ nazwę

Ćwiczenia funkcji językowo-poznawczych

Zabawa kolorowe piórka

Ćwiczenia językowo-poznawcze

Stymulacja funkcji językowych oraz procesów poznawczych

Ćwiczenia artykulacyjno-językowe

Ćwiczenia artykulacyjno-językowe

Ćwiczenia artykulacyjno-językowe

Memory logopedyczne

  Neurologopedia – zdania z lukami

Wyrazy z lukami 

Wykreślanka

Wyrazy trzysylabowe

Logosensoryka z wykorzystaniem zmysłu smaku

Sylabiaki

Patriotyczna rozsypanka wyrazowa

Neurologopedia – patriotyczne zagadki

Wiosenna rozsypanka wyrazowa

Logosensoryka

Wiosenne zagadki

Ćwiczenia językowe – części mowy

Ćwiczenie kompetencji językowej. Zdania z błędem

Prawda czy fałsz? 

Neurologopedia – wyraz w wyrazie

Kategoryzacja wyrazów

Neurologopedia – skojarzenia

Neurologopedia – budowanie zdań, czytanie i pisanie

Masaż neurologopedyczny w domu

Neurologopedia – słuch fonemowy

Życzenia świąteczne

Ćwiczenie logicznego myślenia – wielkanocne zagadki

Neurologopedia – wierszyk o Wielkanocy 

Neurologopedia – polisensoryczne doznawanie i nazywanie świata

Ćwiczenie sprawności językowej oraz funkcji poznawczych – tworzymy liczbę mnogą dla rzeczowników

Ćwiczenia na koncentrację uwagi oraz umiejętność pisania i czytania

Terapia neurologopedyczna – synonimy

Antonimy

Ćwiczenia językowe

Terapia neurologopedyczna – ćwiczenia sensoryczne


PROPOZYCJA ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH APARAT ARTYKULACYJNY – JĘZYK, WARGI, PODNIEBIENIE, POLICZKI.

Ćwiczenia i zabawy oddechowe stanowią ważny element w terapii neurologopedycznej dziecka. Oddychanie to czynność fizjologiczna niezbędna do życia i prawidłowego mówienia. Nieprawidłowy oddech wpływa niekorzystanie na wymowę.

Ćwiczenia oddechowe należy rozpocząć od ćwiczeń łatwych, w czasie których dziecko bawi się oddechem. Stopniowo przechodzimy do ćwiczeń trudniejszych, które można połączyć z elementami gimnastyki lub ćwiczeniami fonacyjnymi.

Ćwiczenia oddechowe powinno się wykonywać systematycznie, najlepiej raz lub dwa razy w ciągu dnia po kilka minut, wykorzystując różne formy aktywności.

Propozycja zabaw/ćwiczeń oddechowych do wykorzy stania w domu.

Propozycja ćwiczeń percepcji słuchowej w ramach zdalnego nauczania.

K. Mielnicka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status