WIZYTA W MUZEUM

Uczniowie naszego ośrodka uczą się nie tylko w ławkach szkolnych, wycieczki są doskonałą formą edukacji. Wyjście do Muzeum Regionalnego i Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie było bardzo ciekawą lekcją nie tylko dla najmłodszych. Uczestnicy wycieczki obejrzeli ekspozycję czasową ze zbiorów Muzeum KUL sztuki sakralnej ,,Theatrum Sacrum”, wystawę malarstwa Edyty Zdun-Fornalskiej oraz wystawę okolicznościową ,,Żołnierze Wyklęci Podziemie Niepodległościowe 1944-1963” . Mieli także możliwość obejrzenia najstarszych woluminów Biblioteki Powiatowej. 

materiały do publikacji: Teresa Kuter

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status