AKTUALNOŚCIGALERIAUCZNIOWIEZDALNE NAUCZANIE

WIGILIA

Wigilia w Polskiej tradycji jest świętem rodzinnym. To nie tylko dzień, tak się bowiem nazywa również tradycyjna wieczerza poprzedzająca świętą noc Bożego Narodzenia, urządzana u nas z chwilą ukazania się na niebie pierwszej gwiazdy, połączona z dzieleniem się opłatkiem, wzajemnymi życzeniami, śpiewaniem kolęd i pastorałek, ze św. Mikołajem i choinką oraz wzajemnym obdarowywaniem się prezentami.  Ponieważ nie możemy się spotkać osobiście na szkolnej wigilii, życzę Wam i Waszym Rodzinom, aby te święta, mimo pandemii, były spokojne i radosne, pełne łask Bożych płynących ze Stajenki Betlejemskiej. Poniżej przesyłam wam kolejność przebiegu Wigilii:

Modlitwa przy wigilijnym stole składa się z kilku elementów

  • Rozpoczyna ją znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
  • Następnie prowadzący modlitwę zapala świecę na stole
  • Śpiewanie wspólnie kolędy np. „ Wśród nocnej ciszy”
  • Prowadzący czyta fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa (Łk 2, 1-20)
  • Wspólne odmówienie modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu
  • Prowadzący czyta modlitwę przed dzieleniem się opłatkiem.
  • Dzielenie się opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń
  • Spożywanie wieczerzy wigilijnej
  • Wspólne śpiewanie kolęd
  • Pasterka: wspólny udział we Mszy św. w kościele lub online

Ewangelia św. Łukasza o narodzeniu Jezusa

Oto fragment z Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa z Biblii Tysiąclecia (Łk 2, 1-20):
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie”.

Modlitwa przed połamaniem się opłatkiem

Na koniec modlitwy przy wigilijnym stole należy odmówić specjalną modlitwę przed połamaniem się opłatkiem.

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzielenie się opłatkiem przy wigilijnym stole

Połamanie się opłatkiem wieńczy modlitwę przy wigilijnym stole. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie wzajemnie życzenia. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem.

Dorota Bańka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status