Warsztaty edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej

30 maja członkowie koła turystycznego „Kompas” oraz uczniowie klasy IV-VI i  klasy I gimnazjum uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Wsi Lubelskiej. Uczniowie mieli możliwość czynnego uczestnictwa w poszczególnych zajęciach rzemieślniczych i gospodarskich, jakie odbywały się codziennie lub okresowo w zagrodzie wiejskiej. Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszarów Lubelszczyzny oraz wolontariusza ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Lubelskiej, młodzież poznała bliżej tradycyjne technologie wytwarzania narzędzi oraz warunki pracy w zagrodzie wiejskiej. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania się ze sposobami czyszczenia ziarna. Dowiedzieli się, jak działał wiatrak oraz w jaki sposób powstawała mąka razowa. W chałupie z Żukowa uczestnicy warsztatów wspólnie z wiejskimi gospodyniami wypiekali podpłomyki w piecu chlebowym. Gorące chlebki z mąki razowej smakowały wyśmienicie. Duże zainteresowanie wzbudził proces wyrobu kaszy jaglanej z prosa oraz pranie pościeli i ubrań lnianych w zolniku z wykorzystaniem popiołu z drzew liściastych. Uczniowie z podziwem obserwowali, jak sprawnie i szybko powstawały drewniane łyżki wystrugiwane rękami 90-letniego artysty. Młodzi ludzie mieli także okazję poznać tajemnicę powstawania pięknych sakralnych obrazów na deskach (ikon), które ozdabiają cerkiew grecko-katolicką. Udział w warsztatach dał możliwość aktywnego spotkania z dziedzictwem kulturowym regionu, a także zrozumienia w jaki sposób tradycyjne technologie oraz praca w zagrodzie wiejskiej kształtowały egzystencję mieszkańców wsi.

Opracowała : Małgorzata Nadolska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status