„SZKOLNY TYDZIEŃ KODOWANIA”

Jak znaleźć drogę do domu? Gdzie się ukryło słonko? Na te i inne pytania odpowiadały dzieci w ramach trwającego w naszym Ośrodku „ Szkolnego tygodnia kodowania”.  Kodowanie jest doskonałą rozwijającą zabawą, która pobudza do kreatywnego działania, motywuje do poszukiwania różnych rozwiązań, uczy współdziałania w zespole, usprawnia wyobraźnię przestrzenną, doskonali spostrzegawczość i zdolności analityczne oraz przygotowuje do programowania. W warsztatach brali udział uczniowie z różnych klas szkoły podstawowej i PDP. Przygotowane zadania były zróżnicowane pod względem stopnia trudności i dostosowane do możliwości uczniów. Panie zorganizowały zabawy z matami do kodowania, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz kart pracy.  Uczniowie określali położenie przedmiotów na macie odczytując współrzędne,  poruszali się zgodnie z określonymi kierunkami doskonaląc orientacje przestrzenną. Było też dyktando graficzne, rozpoznawanie figur i kolorów oraz śledzenie wzrokiem kostki, która stała w miejscu. Z trudnym zadaniem polegającym na ułożeniu kolorowych kartoników w rzędach pionowych i poziomych zgodnie z warunkiem „ kolory w rzędach nie mogą się powtarzać „ poradziły sobie wspaniale klasy IIIa gimnazjum oraz IV-VI a. Na tablicy interaktywnej uczniowie tworzyli kody, które prowadziły zieloną kropkę na pole czerwonej. Szukali błędów w zakodowanych drogach. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie uczyli się współpracy w zespole i świetnie się bawili. Było wiele śmiechu i satysfakcji z rozwiązanych zagadek.

Organizatorzy: Anna Zieniewicz i Małgorzata Sobstel

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status