Spotkanie ze strażakami

Dnia 07.02.2019 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Tematem spotkania były „Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.” Chcieliśmy, aby strażacy przypomnieli te zasady naszym uczniom przed rozpoczęciem się ferii. Panowie strażacy opowiadali o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach oraz ich konsekwencjach. Uczniowie i nauczyciele z zaciekawieniem oglądali sprzęt oraz ubrania, służące strażakom podczas akcji ratowniczych. Spotkanie wyposażyło uczniów w bardzo ważne informacje na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

foto i info

W. Kalinecka

« z 2 »
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status