Spotkanie z policjantem – „Zasady bezpieczeństwa w zimie.”

Dnia 29.01.2019 r. we wtorek zaprosiliśmy do naszej szkoły policjanta dzielnicowego, Pana aspiranta Tomasza Zborowskiego. Tematem spotkania były „Zasady bezpieczeństwa w zimie.” Już wkrótce rozpoczynają się ferie zimowe, dlatego też chcieliśmy, aby nasi uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa zimą. Pan policjant przypomniał uczniom numery telefonów alarmowych oraz zasady korzystania z nich. Opowiadał o bezpiecznych i niebezpiecznych zachowaniach w zimie oraz ich konsekwencjach. Uczniowie i nauczyciele otrzymali od Pana policjanta ulotki informacyjne na temat zasad bezpieczeństwa. Spotkanie wyposażyło uczniów w bardzo ważne informacje na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

info i foto

W. Kalinecka

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status