AKTUALNOŚCIGALERIA

PROJEKT „Różni, a jednak podobni”

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu polsko – ukraińskiego pt.: „Różni, a jednak podobni” w ramach priorytetu „Odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego”. W działaniach będzie brała udział 5-7 osobowa grupa niepełnosprawnej młodzieży powyżej 15 lat z obu państw. Pierwsze działania rozpoczną się 7-8.06 od wizyty przygotowawczej opiekunów z naszej placówki u naszych ukraińskich partnerów w Głównym Rehabilitacyjnym Centrum I-II Stopnia im. Św. Mikołaja w Brzuchowicach pod Lwowem.

Głównym celem realizacji projektu „Różni, a jednak podobni” jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, nabycie wiedzy o wspólnej historii i kulturze poprzez wspólne warsztaty i zabawy integracyjne, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów oraz nauka podstawowych zwrotów komunikacyjnych w obu językach.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status