PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI PRACY W SOSW OD 18 MAJA 2020 ROKU

ROK SZKOLNY 2020/2021

PROCEDURY ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE CZASOWEGO ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SOSW W KRASNYMSTAWIE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI KONSULTACJI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

I. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO–WYCHOWAWCZYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SOSW W KRASNYMSTAWIE

II. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI POBYTU DZIECI KLAS I-III NA ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

III. KONSULTACJE UCZNIA Z NAUCZYCIELAMI –  ZASADY ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

IV. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO PRZEZ PSYCHOLOGA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO–WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE

V. WYTYCZNE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SOSW W KRASNYMSTAWIE

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status