ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA W DNIACH 3-7 MAJA 2021R.

Informuję, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dniem 3 maja 2021r. na czas od dnia 3 maja 2021r. do dnia 7 maja 2021r. włącznie wprowadza się częściowe ograniczenie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie.

Organizacja pracy w Ośrodku:

  1. Klasy I–III Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Krasnymstawie, uczęszczają do szkoły stacjonarnie.
  2. W klasach IV–VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Krasnymstawie, zajęcia prowadzone są zdalnie.
  3. W klasach I–III Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3 w Krasnymstawie, zajęcia prowadzone są zdalnie.
  4. W klasach I–III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Krasnymstawie, zajęcia prowadzone są zdalnie.
  5. Internat w Ośrodku pracuje stacjonarnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej.
  6. Świetlica szkolna pracuje stacjonarnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej.

Dyrektor Ośrodka
Piotr Gontarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status