METODA TOMATISA W NASZYM OŚRODKU

W  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w codziennej pracy terapeutycznej od ponad 15 lat stosujemy Metodę Tomatisa. Opracowana została przez francuskiego lekarza i naukowca Alfreda Tomatisa.

Metoda ta wykorzystuje naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym tak, by zainteresować  mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Można ją stosować w dowolnym wieku, zarówno w celu rozwoju osobistego, jak i w celu przeciwdziałania zaburzeniom lub trudnościom.

Uczenie się i komunikowanie z innymi to procesy bardzo naturalne dla większości z nas, ale dla co dziesiątej osoby stanowi to poważny problem. Częstą przyczyną są trudności z prawidłowym przetwarzaniem informacji sensorycznych. W takim wypadku mówimy o zaburzeniach słuchania (uwagi słuchowej).

Ucho odbiera dźwięki z otoczenia i dźwięki naszego własnego głosu, przetwarza je na bodźce elektryczne i przekazuje mózgowi do analizy. Co dziwniejsze, ucho wychwytuje również nasze ruchy i ma duże znaczenie dla procesu koordynacji ruchów, równowagi i poczucia rytmu. W związku z tym ucho jest niezmiernie ważne dla naszego codziennego funkcjonowania – potrzebujemy go, żeby rozmawiać, wykonywać polecenia, czytać, uczyć się, zapamiętywać, przemieszczać się.

Nasz mózg ponad 80% stymulacji zawdzięcza właśnie zmysłowi słuchu. Stymulacja aktywności mózgu i oddziaływanie na jego plastyczność  to czynnik , który wyjaśnia skuteczność Metody Tomatisa w licznych obszarach zastosowania.

Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalnie skonstruowane słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną.

Program stymulacji opracowuje terapeuta. Rodzaj materiału dźwiękowego wykorzystywanego w terapii to m.in. Muzyka Mozarta, Chorały Gregoriańskie, Walce.

Podczas sesji dziecko może odsłuchiwać muzykę w pozycji siedzącej lub leżącej. Może układać puzzle, układanki, rozsypanki malować, budować z klocków, lepić, kleić, wycinać itp. Nie powinno wykonywać czynności , które wzbudzają emocje.

Komu może pomóc terapia Metodą Tomatisa?

– dzieciom z zaburzeniami mowy,
– dzieciom z problemami szkolnymi
(dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja),
– dzieciom z zaburzoną koncentracją,
– do zminimalizowania stresu, lęku, napięcia,
– dzieciom ze słabą orientacją przestrzenną,
– osobom z nadwrażliwością na dźwięki,
– dzieciom ze spektrum autyzmu.

Uwaga! Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny i nie może być uznawana za metodę leczenia.

Małgorzata Żerebiec- Moń

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status