INFORMACJE RADY RODZICÓW

Rada rodziców informuje:

 • składka na Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 65 złotych,
 • składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 złotych.
  Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
  Posiadacz rachunku: Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej Specjalnej
  numer konta: 67 8200 0008 2001 0013 5106 0001
  tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status