AKCJA NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie to akcja, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Stanowi ona doskonałą okazję, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. Lekturą jedenastej odsłony tego przedsięwzięcia były Ballady i romanse Adama Mickiewicza − przełomowy zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Teksty Mickiewicza nadal wzbudzają emocje – bawią, wzruszają, wywołują dreszcze i są aktualne.
W naszej placówce Narodowe Czytanie odbyło się 21 września, w świetlicy szkolnej. Zostało zorganizowane z zachowaniem obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych. Uczniowie poznali losy pana Twardowskiego, który według legendy zawarł pakt z diabłem. We wspólnym czytaniu „Pani Twardowskiej” udział wzięli wychowankowie klas szkoły podstawowej i branżowej. Grono uczniów reprezentowali: Mateusz Kutrzepa, Oliwia Kutrzepa, Cezary Poniewozik, Anna Król, Dominika Chomiuk, Monika Król. Z podziałem na role odczytali oni fragment utworu swoim szkolnym kolegom. Aby odbiorcy jak najpełniej mogli przeżyć treść słuchanych słów, wykorzystano rekwizyty związane z utworem oraz odpowiednie stroje. Zgromadzeni uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie ciekawostek z życia poety i obejrzenia animacji utworów wielkiego wieszcza.
Akcja „Narodowe Czytanie” jak każdego roku cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. We wszystkich klasach, na lekcjach języka polskiego uczniowie odczytali wybrane fragmenty tekstu, wyjaśniali niezrozumiałe słownictwo użyte w utworze oraz poznawali ciekawostki na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza.
Dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Wszystkim, którzy zdecydowali się odczytać fragmenty tekstu ballady serdecznie gratulujemy!

 

Materiały do publikacji: A. Dras, M. Rybczyńska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status